Komisyon/Kurullar

İ. Ü.Kardiyoloji Enstitüsü Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi 28.04.2006 tarihinde kurulmuştur.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Talimatları

İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü Enfeksiyon Kontrol Komitesi (28.04.2011 İtibari ile)

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı

Uz. Dr. İlker İnanç Balkan
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Prof. Dr. Barış Ökçün ( Müdür Yardımcısı )
Prof. Dr. Murat Mert ( Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı )
Prof. Dr. Kamil Karaoğlu ( Anestezi ve Yoğun Bakım Şefi )
Prof. Dr. Zerrin Yiğit ( Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İç Hastalıkları Uzmanı )
Yard. Doç. Dr. Emine Küçükateş ( Mikrobiyoloji Laboratuarı Temsilcisi )
Hemşire Saliha Kaya ( Hemşirelik Hizmetleri Müdürü )
Uzman Hemşire G. Serap Tatlıoğlu ( Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi )
Faaliyet Alanları
– Sürveyans ve kayıt,
– Antibiyotik kullanımı ve kontrolü,
– Dezenfeksiyon, antisepsi, sterilizasyon,
– Sağlık çalışanlarının meslek enfeksiyonları,
– Hastane temizliği, çamaşırhane, mutfak, atık yönetimi gibi destek hizmetlerin hastane enfeksiyonları yönünden kontrolü.

Enstitümüz transfüzyon komitesi;

Kan ve kan ürünlerinin temini, hazırlanması, saklanması ve kullanım güvenliği konularında hastane politikası oluşturmak,

Enstitünün ihtiyacını karşılamak üzere anlaşmalı Bölgesel Kan Merkezi ile ilişkilerin yürütülmesi konusunda kararların alınması,

Kan ve kan ürünlerine bağlı transfüzyon reaksiyonlarını değerlendirmek ve gerekli, bildirimleri yapmak amacıyla kurulmuştur. Komite, yılda en az

4 kez aşağıdaki üyelerin katılımı ile toplanmaktadır.


TRANSFÜZYON KOMİTESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ

• Prof. Dr. Evin ADEMOĞLU (BAŞKAN)
• Prof. Dr. Zerrin YİĞİT
• Prof. Dr. Kamil KARAOĞLU
• Doç. Dr. Ali Murat MERT
• Yard. Doç. Dr. Emine KÜÇÜKATEŞ
• Uzm. Dr. Cem BOSTAN
• Hem. Nezahat KARAHAN
• Hem. Kibariye NALBANT
• Hem. Nesrin ARI
• Bio. Nilay SARICA