Akademik

Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi

Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Uzmanlık Eğitimi

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi

Kardiyak Fizyoterapi Yüksek Lisans Eğitimi

Kardiyak Fizyoterapi Doktora Eğitimi

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünün l6.07. 1991 tarih ve 19721 sayılı yazısı ekinde gönderilen Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 18.06.1991 tarih ve 10070 sayılı yazısı ile 2547 sayılı Kanunun 7/d2 maddesi uyarınca uygun görülerek kurulmuştur. Halen bu bölümde 2 profesör, 1 uzman doktor, 5 asistan doktor görev yapmaktadır.

 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü bünyesinde 24 saat kesintisiz olarak; 3 ameliyathanede, 16 cerrahi yoğun bakım yatağı dahil olmak üzere 117 yataklı servislerde, kardiyoloji laboratuarlarında yatan ve ayaktan takip edilen poliklinik hastalarına anestezi ve yoğun bakım hizmeti vermekteyiz.İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Misyonumuz; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa örnek bir akademik ünite olarak ülkemizde ve dünya’da temsil etmek, bilimsel araştırmalar yapmak, uzmanlık öğrencilerinin ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak, halkımızın fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan tam iyilik halini sağlamak ve çalışanlarıyla birlikte takdir edilen bir referans merkezi olmaktır.

Bu noktada akreditasyon şarttır.

Vizyonumuz; Misyonumuzu en iyi şekilde gerçekleştirerek yakın gelecekte ulusal ve uluslararası platformda bir referans merkezi olmaktır. 3. basamak hizmette yeniden ekol olmak en önemli hedefimizdir.

Ana Bilim Dalı Tarihçesi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü bünyesinde yıllardır aktif şekilde faaliyet gösteren köklü bir kurumdur. Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı; 08.07.1985 tarihinden bu yana erişkin kalp ve damar cerrahisinin yanısıra ayrıcalıklı olarak çocuk kalp cerrahisi alanında yüksek düzeyde tıpta uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

İ.Ü.C. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi gibi ülkemizdeki birçok Tıp Fakültesinden belirli bir program çerçevesinde yardımcı doçent veya doçent düzeyindeki birçok kalp damar cerrahisi uzmanı gözlemci olarak 3 ile 6 aylık süreler için kliniğimizde rotasyon yapmıştır.

2015 yılı itibariyle 3 Profesör, 2 Doçent, 2 Uzman ve 4 asistanı ile İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı gerek erişkin gerekse çocuk kalp cerrahisinde her türlü ameliyatı başarıyla gerçekleştirmektedir. Yine 2013 Aralık ayından bu yana narkoz vermeden kesi yapmadan uygulanan yeni yöntemle varis ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Hasta aynı gün taburcu edilmektedir.

Tüm öğretim üyelerinin yurtdışında çeşitli merkezlerde deneyimleri vardır. 08.07.1985 ile 01.01.2015 tarihleri arasında yaklaşık olarak 13.500 ameliyat gerçekleştirilmiştir.

Fiziksel imkanlar:

3 ameliyathane, 10 yataklı YBÜ, Çocuk hastalar için 4 yataklı ara yoğun bakım ünitemiz vardır.

12 yataklı servisimizde, 8 tanesi tek kişilik hasta odamız mevcuttur.

AMELİYATHANE

 • 1 sorumlu hemşire
 • 6 hemşire
 • 2 sterilizasyon elemanı
 • 2 personel

KDC YBÜ

 • 1 sorumlu
 • 12 hemşire
 • 8 personel
 • 1 sekreter

SERVİS

 • 1 sorumlu
 • 8 hemşire
 • 3 personel

Akademik Faaliyet (2009-2015)

 • Dış yayın26
 • Uluslararası bildiri19
 • Uluslararası kitap bölümü(ISBN 978-953-307-676-8)
 • Uluslararası kongrede sözlü sunum ödülü2 (Scholarship Award)
 • İç yayın17
 • Ulusal kalp ve damar cerrahisi kitabı4 bölüm (ISBN: 978-975-567-079-9)
 • Ulusal bildiri: 18
 • Ulusal hakemli bir dergide özel sayı editörlüğü1
 • Türk kalp ve damar cerrahisi dergisinde hakemlik ve danışmanlık
 • Türkiye klinikleri tıp bilimleri dergisinde hakemlik ve danışmanlık

Bilimsel Kongrelerde, Sempozyumlarda ve Seminerlerde Alınan Görevler

 • 22-23/05/2010 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Günlerinde Kalp Kapak Hastalıklarında Cerrahi ve Kardiyoloji Ortak Toplantısına konuşmacı olarak katılarak “İskemik Mitral Yetersizliğinde Cerrahi Yaklaşımlar” ve “Biküspit Aort Kapak ve Asendan Aort Anevrizması Birlikteliğinde Cerrahi Yaklaşımlar” başlıklı iki adet konuşma.
 • İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü haftalık bilimsel toplantılarına katılarak 15-03-2011 tarihinde “Aort Hastalıkları ve Cerrahisi” başlıklı konuda konuşmacı.
 • 28 Eylül – 02 Ekim 2011 tarihleri arasında Kocaeli Güral Sapanca Hotel’ de gerçekleştirilen Kök Hücre Araştırmaları (Uluslararası Katılımlı) Kongresinde “Kardiyovasküler hastalıklar & Kök hücreler“ konusunda oturum başkanlığı.
 • 30 Kasım – 1 Aralık 2012 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde gerçekleştirilen Kök Hücre Sempozyumu toplantısında bilimsel komite üyeliği.
 • 21-24 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen Uluslararası Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Yeniklikler Kongresinde “TKSV Yurtdışı Eğitim Bursu Size Neler Kazandırdı?” başlıklı oturumda konuşmacı.
 • 9-12 Mayıs 2013 tarihleri arasında Kıbrıs Girne’de gerçekleştirilen İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü “Kardiyoloji Güncelleme Günleri” toplantısında bilimsel komite üyeliği
 • 30 Ekim-2 Kasım 2014 tarihleri arasında uluslararası katılımlı 13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresinde venöz hastalıklarda güncel tedavi yöntemleri oturumunda oturum başkanlığı.

Kullanılan yeni metodlar (2013-2015)

Minimal invazif olarak sol anterolateral torakotomiyle LİMA çıkarılması ve off pump koroner baypas cerrahisi uygulaması.

Endovenöz radyofrekans ablasyon (termal ablasyon) yöntemiyle toplardamar yetersizliği (Varis) tedavisi (narkoz vermeden, kesi yapmadan 1 saatlik bir işlem sonrası hasta aynı gün taburcu edilmektedir.)

Eğitim programı

Haftada 2 gün 2’şer saatlik (Salı ve Perşembe günleri) kalp ve damar cerrahisi eğitim semineri

Her Cuma sabah 8-10 arası kardiyolojiyle ortak vaka konsey toplantısı.

Perfüzyonluk yüksek lisans eğitimi.

Asistan doktor eğitimi.

Ödüller:

 • 1-4 Mart 2012 tarihleri arasında düzenlenen 8. Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi’nde; “Self perception and quality of life of adolescents who had undergone open-heart surgery due to cyanotic congenital heart disease in their infancy” başlıklı çalışmayla sözlü sunum ödülü. [Heart and Diabetes Center NRW (VAD, HTx Center), Bad Oeynhausen, Ruhr University of Bochum (RUB)’la afiliye Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde 1 ay eğitim bursu].

 

 • Ümit Aker Yılın En Başarılı TKD Arşivi Makale Ödülleri‏; “Koroner arter baypas cerrahisi sonrası gelişen atriyum fibrilasyonu patogenezinde iskemi reperfüzyon hasarı sonucu oluşan oksidatif stresin rolü”.

 

Gelecek

 • Endoskopik video yardımcı cihaz ünitesinin kurulumu ile kapalı cerrahi işlemler (ör.; venöz ülserin SEPS yöntemiyle tedavisi, Torakoskopik LİMA hazırlanması)
 • Pediatrik kalp cerrahisi alt yapısının iyileştirilmesi
 • ECMO ve Ventrikül destek cihazlarının kullanımıyla ilgili alt yapının zenginleştirilmesi
 • Büyük ve periferik damar cerrahisine yönelik ileri tedavi yöntemlerinin hibrid uygulamaları.
 • Kardiyak anesteziyle birlikte yeni sistemin alt yapısının iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi.
 • Takım çalışması ruhunun kazanılması.
 • Yeni sağlık politikalarının geliştirilmesi.

 

Hazırlayan:

Doç.Dr. Cenk Eray Yıldız

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Murat Kazım ERSANLI Kardiyoloji Anabilim Dalı 1990 yılında kurulmuştur. Kardiyoloji Anabilim Dalında 12 Profesör, 4 Doçent, 5 Uzman, 12 Uzmanlık Öğrencisi bulunmaktadır. Kardiyoloji Anabilim Dalı kuruluğundan itibaren daha önceki yıllarda vermekte olduğu Kardiyoloji Yan Dal Uzmanlığını Tıpta Uzmanlık Tüzüğü Hükümlerine göre Kardiyoloji Uzmanlığı olarak vermeye başlanmıştır. Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık Eğitimleri eğitim komisyonunca düzenlenen yıllık eğitim programlarıyla sürdürülmekte, her eğitim yılında haftada en az 3 gün 1 saat asistan eğitim semineri yapılmaktadır. Bunlardan birinde sistematik Kardiyoloji anlatılmakta, birinde tüm öğretim üyelerinin katılımı ile dergi kulübü, vaka tartışması yapılmakta veya Kardiyoloji ile ilgili akademik konular anlatılmaktadır. Ayda bir defa da misafir öğretim üyelerince Kardiyoloji dışı konferanslar verilmektedir. Haftalık toplantıların birisinde yurtdışındaki bilimsel kongreler veya eğitim kurumlarından sağlanan eğitici videokasetler 2 öğretim üyesi denetiminde izlenip tartışılmaktadır. Haftada 1 gün Enstitünün tüm Anabilim Dalı Öğretim Üye ve Yardımcılarının katıldığı konseylerde cerrahiye verilmesi tasarlanan hastalar tartışılmaktadır.


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sait Mesut DOĞAN
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Alev ARAT