Enstitümüz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 2. maddesi uyarınca 1974 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile kurulmuştur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dâhiliye Kliniği, Kardiyoloji Biriminin bu Enstitünün nüvesi olması kabul edilmiş ve II. Dâhiliye Kliniğinin İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesindeki yeni binaya taşınacak olması dolayısıyla II. Dâhiliye Kliniğinin içinde bulunduğu Haseki’deki Akil Muhtar Paviyonu Kardiyoloji Enstitüsü’ne tahsis edilmiştir. 1979 yılında İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi II. Dâhiliye Kliniğinin Cerrahpaşa’daki binasına taşınmasını takiben Akil Muhtar Paviyonunda gerekli tadilat ve donanım yapılarak burası modern bir Kardiyoloji merkezi haline getirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü 30 Mart 1983 tarih ve 18003 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 2809 sayılı kanunun 11. maddesi uyarınca İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı bir kurum olarak kurulmuş ve bu kuruluşla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsüne dönüştürülmüştür. Enstitüde Cerrahi ve Anesteziyoloji ünitelerinin kurulması ve gerekli alt yapının tamamlanmasını takiben 1985 yılında kalp ameliyatları başlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyoloji Enstitüsü halen 5 Anabilim dalı (Kardiyoloji,Kalp Damar Cerrahisi,Anesteziyoloji ve Reanimasyon ),6 yataklı acil, 10 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi(2.sınıf), 18 yataklı cerrahi yoğun bakım ünitesi(3,sınıf) olmak üzere, rutin SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ, EKG, EKO, EFOR, HOLTER, TALYUM, ELEKTROFİZYOLOJİ ve GİRİŞİMSEL KARDİYOLOJİ hizmetlerini vermektedir.
Enstitümüzde bu hizmetler 3 ameliyathane, 2 kateterizasyon laboratuvarı, 1 elektrofizyoloji laboratuvarı, 1 holter laboratuvarı, 5 cihazlı ekokardiyografi laboratuvarı, 1 cihazlı nükleer tıp laboratuvarı, 3 cihazlı treadmill laboratuvarı, 1 röntgen laboratuarı,1 cihazlı solunum fonsiyon laboratuarı, transfüzyon merkezi yani sıra biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuarları ile sürdürülmektedir.

MİSYON
İ.Ü.C. Kardiyoloji Enstitüsü’nün misyonu, kalp ve damar hastalıkları konusunda evrensel bilime katkıda bulunacak özgün araştırmalar yapmak, güncel yöntemleri etkin bir şekilde kullanarak, sağlık hizmetinde öncü olmak ve alanında yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

DEĞERLER

– İnsan haklarına saygılı
– Etik değerlere mutlak uyumlu
– Bilimsel yönden güvenilir
– Özgür araştırma ortamına sahip
– Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf yönetim anlayışlı
– Çevreye saygılı

VİZYON

Türk Kardiyolojisini ulusal ve uluslararası arenada üst düzeyde, sürekli temsil etmek, lider ve öncü olacak uzmanlar yetiştirmek, sağlık hizmeti kalitesini ve kantitesini arttırmaktır.