Hizmetler ve Olanaklar

Tarihçe

 Klinik laboratuvar hizmetleri 1983 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fikret Biyal Merkez Laboratuvarı bünyesinde yürütülmüştür. İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsünün kuruluşunun tamamlanmasından sonra klinik laboratuvar hizmetleri Enstitü bünyesinde kurulan laboratuvarda Uzm. Dr. Billur Orbay yönetiminde gerçekleştirilmeye başlamıştır. Biyokimya laboratuarı hastanenin giriş katında yaklaşık 250m2’lik alanda, mikrobiyoloji laboratuvarı ise Transfüzyon Merkezi ile ortak olarak kullandığı ve hastanenin arka giriş kapısının yanında yer alan binada 365 gün 24 saat kaliteden ödün vermeden çağdaş teknolojiler kullanarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Yönetim Yapısı

 Kardiyoloji Enstitüsü Laboratuvarları Sorumlusu (biyokimya uzmanı, profesör) yönetiminde,biyokimya laboratuvarında; 6 biyolog (1 phD), 3 kimyager, 7 laborant, 1 kayıt-sonuç görevlisi, 1 taşıma görevlisi, mikrobiyoloji laboratuvarında; 1 öğretim üyesi (mikrobiyoloji uzmanı, yard. doçent), 4 biyolog (1 MSc), 1 kimyager (MSc), 1sterilizasyon görevlisi görev yapmaktadır. Temizlik hizmetleri laboratuvarlarımızda görevlendirilmiş hastane temizlik elemanları tarafından yürütülmektedir. Ayrıca sayısı dönemsel olarak değişen stajyer öğrenciler bulunmaktadır.

Çalışma Saatleri

Laboratuvar 365 gün 24 saat hizmet vermektedir; hafta içi çalışma saatleri 08.00-16.30 arasındadır.

Poliklinik hastaları için hasta kayıt ve numune kabulü saati 08.00-16.00 arasındadır.

Test sonuçlarının rapor edilme zamanı testin niteliğine göre değişmekle birlikte rutin testlerin sonuçları aynı gün saat 15.00-16.00 arasında verilir. LABORATUAR TEST REHBERİ

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ NEDİR? Solunum fonksiyon testleri ‘Spirometre’ adı verilen cihazlarla yapılan, akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarayan bir tanı yöntemidir. Bu test ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derece önemli ipuçları vermektedir. Solunum Fonksiyon Testleri Hangi Durumlarda Gereklidir?

Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde

Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,

Tanısı konmuş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde,

Solunumsal hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesinde

Akciğer hastalığı gelişme riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler),

Genel anestezi alacak ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirleri almak için,

Doğumsal ya da sonradan oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.

Test öncesinde dikkat edilmesi gereken kurallar

Olgu test konusunda bilgilendirilir.

Sigara öyküsü, geçirdiği hastalıklar, kullandığı ilaçlar kaydedilir.

Testten önce 24 saat sigara içilmemeli,

4 saat süreyle alkol alınmamalı,

30 dk önce ağır egzersiz yapılmamalı,

2 saat önce ağır yemek yenmemeli,

4 saat öncesi kısa etkili, 12 saat öncesi uzun etkili bronkodilatör ilaçlar alınmamalıdır.

Göğüs ve karın hareketlerini kısıtlayıcı giysiler giyilmemelidir.


SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ LABORATUARINDA ÖLÇÜM NASIL YAPILIR? 

Spirometre, solunum fonksiyon testi laboratuarlarının temel cihazıdır. Ölçüm yapılan elektronik bölüm ve hastanın nefes alıp verdiği ağızlıktan oluşur. Spirometre yapılmadan önce hasta bilgilendirilir. Test sırasında hasta oturur pozisyondadır. Plastik bir mandalla burun kapatılarak burundan soluk alıp verme engellenir. Hasta cihazın ucunda bulunan ve sadece kendisinin kullanacağı tek kullanımlık karton bir ağızlığı dudakları ile iyice saracak, ancak dişleri ile ısırmayacak şekilde ağzına alır. Dudakların iyi kapanması önemlidir. Aksi halde kaçak oluşur. Bu ise hatalı ölçüme sebep olur. Hastalarımız önce sakin bir şekilde nefes alıp verirlerken nefes vermenin sonunda zorlu, derin ve hızlı bir şekilde nefes alırlar. Testi yapan kişinin hızlı, zorlu ve sonuna kadar nefes ver komutu ile hasta nefes verir. Nefes verme işlemi en az 6 sn. sürmelidir. Test en az 3 kez en fazla 8 kez tekrar edilir.


EKG kalbin elektriksel aktivitesini ölmek amacıyla klinik uygulamalarında rutin olarak yapılır. Elektrokardiyografi, elektro, elektrokardiyogram gibi tanımlarla ifade edilen EKG, kalbin, sağ kulakçığındaki sinüs düğümünden çıkan elektrik uyarılarla çalışır. Acil ve rutin muayenelerde EKG, kalbin özellikle ritmi, damar hastalıkları, kalp krizi ve kalbin kasının kalınlaşmaları hakkında bilgi verir. Basit, hasta açısından zahmetsiz, her yerde kolaylıkla uygulanabilir ve ucuz olması nedeniyle EKG oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Enstitümüzün Ekokardiyografi laboratuarı yılda yaklaşık 7000 civarındaekokardiyografik işlem yapılan yoğun bir laboratuardır. Bu rakamın 6500’ü transtorasik ekokardiyografi 450 kadarı transözafageal ekokardiyografi (TÖE), farmakolojik ve eforlu stres ekokardiyografidir. Ekokardiyografi işlemlerimiz kardiyolojinin gerektirdiği tüm endikasyonları içermektedir Laboratuvarımızda bir 3 boyutlu ekokardiyografi dahil en güncel eko yöntemlerini kullanan makinamızın yanı sıra biri TÖE probu takılabilen 3 farklı eko makinamız bulunmaktadır. Eko makinalarımızdan biri gezici makine olarak kullanılabilen diz üstü bilgisayar özelliğindedir. Günün 24 saati eko incelemesi yapabilecek donanım ve insan gücüne sahibiz. Profesör Dr. Sinan Üner ve Profesör Dr. M. Serdar Küçükoğlu önderliğinde laboratuarımızda biri doçent dördü uzman toplam 7 kardiyolog inceleme yapmakta eğitim ve öğretime katkıda bulunmaktadır. 

Eğitim programımız teorik ve pratik iki farklı alanda yapılmaktadır. Uzmanlık öğrencilerimiz üçer aylık 2 dönem eko rotasyonunun ilk 3 ayında temel ve klinik ekokardiyografi teorik eğitimi son 3 ayında da TÖE, stres ekokardiyografi, kontrast ekokardiyografi gibi ileri tekniklerle ilgili eğitilmektedirler. Teorik eğitimler her pazartesi 8.30-9.30 arasında yapılmaktadır. Pratik eğitim gün boyu ve hatta gece nöbette devam etmektedir. Enstitümüzden kardiyolog ünvanını alan tüm hekimler kendi başlarına tüm ekokardiyografi işlemlerini yapabilecek şekilde eğitilmektedirler

• Ekokardiyografi Nedir? 

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Göğüs üzerine konan probla yapılan işleme transtorasik (yüzeyel) ekokardiyografi denir. 

• Transözofageal ekokardiyografi (TÖE) nedir? 
Yaygın olarak kullanılan yüzeyel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapakyetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapaktamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatlarısırasında ve sonrasında, işlem başarısının değerlendirilmesi. Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda TÖE yöntemine başvurulur. Bazı hallerde TÖE sırasında kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi, kalp kası kanlanmasının gösterilmesi ve kalp içi şantların saptanması amacıyla kontrast maddeler (boyalı ilaçlar) kullanılabilmektedir. 

• Stres ekokardiyografi nedir? 
Stres ekokardiyografi (SE), egzersiz yöntemleriyle veya kalp atımını hızlandıran ilaçlarla yapılan bir ekokardiyografi uygulamasıdır. Egzersiz ekokardiyografi, koşu bandı efor testinde egzersiz protokolünün uygulanmasından hemen önce ve hemen sonra veya bisiklet egzersiz testi yardımıyla egzersizin her aşamasında ekokardiyografik görüntülerin kaydedilmesi şeklinde yapılmaktadır. Egzersiz EKG testinin yapılamadığı durumlarda (bacak damar hastalığı, kas kemik yapı kısıtlılığı) damar yoluyla dobutamin, adenozin, dipridamol gibi kalp ritmi ve kasılmasını artıracak ilaçların belli zaman aralıklarında artan dozlarda kullanılması ile ilaçlı stres ekokardiyografi yapılmaktadır. Stres ekokardiyografi akut kalp krizi sırasında (ilk iki gün), kararsız göğüs ağrısı varlığında, kontrol altına alınamayan kalp yetersizliğinde, kontrol altına alınamayan ciddi ritim bozukluklarında, semptoma neden olan ciddi aort kapak darlığı, kalp kası ve zarı iltihabında, akciğer damarına pıhtı atması ve kalpten çıkan ana atar damar yırtılması durumlarında yapılmaz. Kalıcı kalp pili, EKG’de sol dal bloğu, EKG’de bazı özel bulguların varlığında (preeksitasyon) ve sol karıncık kalınlaşması bulgularının varlığında tercih edilen alternatif bir yöntemdir. SE en sık miyokard kanlanma bozukluğunu ve ciddiyetini saptamak, akut kalp krizlerinden ve koroner damarlara yapılan girişimsel işlemlerden sonra risk belirlemek ve kalp cerrahisi dışı cerrahi uygulanacak hastalarda operasyon öncesi risk değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Amaç, kalbin kasılma kapasitesini gözlemlemek, koroner yetersizlik bulgularını araştırmak ve bazı kapak hastalıklarında cerrahi karara yardımcı olabilmektir. Stres ekokardiyografi sırasında Doppler akım sinyallerinin güçlendirilmesi, kalbin iç sınırının daha iyi görüntülenmesi ve kalp kası kanlanmasının gösterilmesi amacıyla gereken durumlarda kontrast ajanlar (boyalı ilaçlar) kullanılmaktadır.


İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü aritmi hastaları tedavisi için pek çok tanısal ve tedavi amaçlı girişim hizmeti sunmaktadır. Elektrofizyolojik çalışma , ablasyon tedavisi, kardiyoversiyon, pacemaker ve intrakardiak defibrilatör ve kalp yetersizliği tedavisinde kullanılan üç odacıklı kalp pilleri ,aritmi tanısında kullanılan implantabllooprecorderlarınimplantasyonu yapılmaktadır. Klinikte 1985 yılından beri 5171 hastaya elektrofizyolojik çalışma,1795 hastaya kataterablasyonu yapılmıştır.Klinikte ICD ve pacemaker implantasyonları ve CRT-D implantasyonları başarıyla gerçekleştirilmektedir.  

Ekip anestezi,kalp damar cerrahisi ve katater laboratuarı ile birlikte çalışmaktadır. Kalbin, kasılmasını sağlayan özelleşmiş bir elektrik iletim sistemi vardır. Bu sistemde, sağ kulakçıkta yer alan ana merkezden (sinüs düğümü) çıkan uyarılar, kulakçıklarla karıncıklar arasında yer alan bir ara istasyondan (atriyoventriküler düğüm) kısa bir bekleme ile geçtikten sonra yine özelleşmiş iletim yolları ile karıncıklara yayılır ve böylece ana merkezde üretilen elektriksel uyarı tüm kalp kası hücrelerine iletilerek kalbin kasılmasını sağlamış olur. Çok çeşitli nedenlerle kalbin bu normal uyarı ve ileti sisteminde aksamalar oluşabilir. Bazen de doğuştan olan ek yollar iletimde adeta kısa devrelere yol açarak taşikardi dediğimiz hızlı kalp atışlarına neden olabilirler. Ayrıca bazen kalbin herhangi bir yerinden kalbin yukarıda sözü edilen ana uyarı merkezinin denetimi dışında uyarılar çıkabilir ve hızlı atışlara neden olabilir. Elektrofizyolojik testler olarak bilinen bu tanı yöntemi ile kasık ve / veya boyundan damar içine yerleştirilen ince kılıflardan geçirilerek kalbe ulaştırılan elektrod kateter denilen ince teller yardımıyla kalbin içinden doğrudan alınan elektrik sinyalleri, gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek normalden sapmalar araştırılır. Bu sayede kalbin ana merkez uyarı sisteminin iyi çalışıp çalışmadığı ve uyarıları ileten sistemin işlevini güvenle görüp görmediği anlaşılabilir. Çoğu kez hızlı atma şeklinde çarpıntı (taşikardi) yakınması olan hastalarda, hastanın yakınma nedeni olan hızlı atışlar özel yöntemlerle kalbin içine yerleştirilen bu tellerden (çalışmanın amacına ve ritim bozukluğunun türüne göre 2-4 adet) verilen uyarılarla oluşturularak meydana geliş nedenleri araştırılır. Tanısal amaçla yapılan elektrofizyolojik testler 30-60 dakika kadar sürer. Eğer tedavi edici bir girişim gerekirse bu 1-4 saat kadar sürebilecek bir işlemdir. Elektrofizyolojik testlerle elde edilen veriler başka bir tanı yöntemi (örneğin EKG) ile sağlanamaz. Çoğu kez diğer tanı yöntemleri yetersiz kaldığı zaman uygulanır. Hastalarımıza uyarılar:Tüm aritmi hastalarımız Cuma günleri poliklinikte görülmekte ve elektrofizyolojikçalışma,ablasyon tedavisi ve ICD ve CRT-D implantasyonları için randevular aynı gün verilmektedir. İşlem randevusu verilen hastalara uyarılar: Lütfen randevunuza sabah 08:00de elektrofizyolojilaboratuarı kapısında olacak şekilde geliniz.

Bir önceki gece 24:00 itibarıyla aç olarak geliniz..

Göğüs ve kasık bölgenizi traş etmiş olarak geliniz..

Kadın hastalarımızın hijyenik sebeplerle adet gününde alamıyoruz; eğer verilen randevu tarihi adet gününüze denk geliyorsa kadın-doğum doktorunuza danışarak adet geciktirici iğne olabilirsiniz..Holter Hizmet Sayfamız Şuan Yapım Aşamasındadır. En kısa sürede yayına girecektir.
Kalp boşluklarının ve koroner arterlerin, kontrast maddenin (bir çeşit tıbbi boya maddesi) toplar damarlardan kana kateter denilen bir tüp aracılığı ile enjekte edilmesi sırasında görüntülenmesi ve “X” ışınları kullanılarak hareketli film çekilmesi esasına dayanır. Kalp damar hastalıklarının tanısında en yararlı ve doğru bilgi veren yöntemlerin başında gelir. Atardamarların nerede daraldığını ya da tıkandığını, kalp kasının ne kadar iyi çalıştığını, kalbin içindeki kan basıncını ve oksijen düzeyini gösterir. Elde edilen veriler tedavinin yönlendirilmesinde çok değerlidir ve çoğu hastada tedavi stratejisinin seçimi için temel belirleyici olmaktadır. Günümüzdeki teknolojik koşullar ve bilgi birikimi sayesinde, adı geçen işlemlerin başarı oranı %99’un üzerindedir. İşlem 2-3 saat sürer.

 

  

 Kalp yükünü giderek artıracak şekilde egzersiz yapılırken, EKG’nin sürekli izlenmesi ve belli aralıklarla kaydedilmesi olarak özetlenebilir. Egzersiz, koşu bandında belli bir süre ve hızla yürütülerek yapılmaktadır. Hastanemizde 3 adet efor cihazı bulunmaktadır. Efor testi en çok koroner yetersizlik (kalbi besleyen atardamarlarda darlık veya tıkanıklık olması ) tanısının konulması, bu tanı konulmuş hastaların takibi ve veya balon anjioplasti bypass cerrahisi açısından değerlendirme amacıyla yapılır. Bunun dışında, kapak hastalarında egzersiz kapasitesinin belirlenmesi, egzersiz tansiyon cevabının araştırılması, egzersizle ortaya çıkabilecek ritim ve ileti bozukluklarının incelenmesi, bayılma nedeninin belirlenmesi gibi amaçlarla da efor testi istenmektedir.

Efor testi öncesinde kalp ya da tansiyonla ilgili b blokerlerlerin 2 gün, tansiyon ilaçlarının 24 saat önce kesilmesi gerekebilir. Doktorunuz, hangi ilacı ne zaman keseceğiniz konusunda sizi bilgilendirecektir. Kan basıncının belli bir değerin üstünde olması, efor testi için engel teşkil eder ve testin ertelenmesini gerektirebilir. Bu nedenle, izin verilen tansiyon ilaçlarını test günü de almanız doğru olacaktır. Efor testi öncesi iki saatlik açlık yeterlidir. Bu sürede sigarada içmemelisiniz. Hastanemizde efor testi motorlu koşu bandı üzerinde kardiyolog doktor ve hemşire denetiminde yapılmaktadır. Teknisyen sizi test için hazırlayacaktır. Göğsünüze EKG kaydı amacıyla elektrodlar yapıştırılacak, dinlenme koşullarında nabız ve tansiyonunuz ölçülecektir. Bant üstünde nasıl yürümeniz gerektiği, hemşire tarafından anlatılacak ve gösterilecektir. Standart testin başlangıcında, koşu bandı yavaş ve az eğimle hareket eder. Sonra, her üç dakikada bir hız ve eğimde uygulanan egzersiz protokolüne göre bir miktar artış olur. Belli bir tempoyla yürümeniz yeterli olacaktır. Burada amaç, kalbe giderek artan bir yük getirmek ve kalp hızını yaşınıza göre hesaplanan ( yaş arttıkça ulaşılması gereken kalp hızı azalır ) belli bir asgari değere ulaşılmaktır. Ortalama süre yaklaşık 15 dakikadır. Test boyunca kalp ritminiz sürekli olarak ekranda takip edilir ve her kademede ( her üç dakikada bir ) kan basıncınız ölçülür. Efor testinin sonucu, test bitiminde bellidir ve testi yapan doktor tarafından size açıklanacaktır. Bu sonucun değerlendirilmesi, başka testler gerekecekse planlanması ve tedavinizin ayarlanması; testi isteyen doktorunuzun sorumluluğundadır. Raporunuzu test bitiminden yarım saat sonra alabilirsiniz.

Tarihçe

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Nükleer Kardiyoloji laboratuvarı 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörü ve Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü merhum Prof.Dr.Cemii Demiroğlu tarafından Kardiyoloji Anabilim Dalı içinde kurulmuş ve 1986 yılında Prof.Dr.Deniz Güzelsoy’un yönetiminde, fizikçi Dr. Şenay Akbeniz’in desteği ile miyokart perfüzyon sintigrafisi ve radyonüklid ventrikülografi çalışmalarına başlanmıştır. Nükleer Kardiyoloji Laboratuvarımızın kuruluşunda ve nükleer kardiyoloji yöntemlerinin ülkemizde kullanımında ve yaygınlaşmasında Prof.Dr.Deniz Güzelsoy’un çok önemli katkıları olmuştur. Kardiyoloji Anabilim Dalından Uz. Dr. İsmail Hakkı Eren laboratuvarın ilk kuruluş yıllarında, Prof. Dr. Vedat Sansoy, Prof. Dr. Zerrin Yiğit daha sonraki yıllarda Prof. Dr. Deniz Güzelsoy ile birlikte çalışmışlar ve grup olarak konuyla ilgili çok sayıda araştırma yayınlamışlar, kardiyoloji Ana Bilim Dalı araştırma görevlilerinin konuyla ilişkili uzmanlık tezlerine danışmanlık yapmışlardır. 1996 yılında Nükleer Tıp Uzmanı Dr.Cumhur Heper’in katılmasıyla laboratuvarın en önemli eksikliği tamamlanmıştır. Laboratuvarımızda 1986–2010 yılları arasında 32898 hastaya miyokart perfüzyon sintigrafisi ve ventrikülografi yapılmıştır. Kardiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlileri eğitimleri sırasında 2 ay Nükleer Kardiyoloji Laboratuvarında çalışarak konuyla ilgili teori ve uygulamayı öğrenmektedirler. Radyofarmasötikler tıbbın bir çok alanında olduğu gibi kardiyoloji alanında da kullanılmakta, kalp hastalıklarının tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde bu yöntemlerden yararlanılmaktadır. Miyokart perfüzyon sintigrafisinin non-invazif olması, egzersiz ve diğer farmakolojik uyaranlarla birlikte uygulanabilmesi, ağır klinik tablolarda bile yapılabilmesi önemli avantajlarıdır. Bu yöntemlerle kalp fonksiyonları, miyokart kan akım ve metabolizması hakkında önemli bilgiler sağlanır.

LABORATUVARIMIZDA YAPILAN TESLER

I-VENTRİKÜLOGRAFİ Radyonüklid ventrikülografi ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önceki yıllarda daha çok kullanılırken, ekokardiyografinin kolaylığı ve yaygınlaşması nedeniyle bugün önemini kaybetmiştir. Son zamanlarda gama kameralardaki donanımsal ve programsal gelişmeler GATED SPECT yapılarak miyokart perfüzyonunu ve kasılma fonksiyonunu birlikte inceleme olanağını vermektedir.

II-SPECT MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ Miyokart perfüzyonunu gösterir. İskemik kalp hastalığı tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde kullanılır. Egzersiz veya farmakolojik stres sırasında uygulanarak tanıda, istirahatte yapılarak miyokart canlılığının değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

EGZERSİZ MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ: Egzersiz yapmasında sakınca görülmeyen hastalar hekim kontrolü altında koşu bandı üzerinde yürütülerek miyokart kan akımı artırılmaya çalışılır. Koroner arterlerde anlamlı darlık varlığında ilgili bölgede oluşan kanlanma bozukluğu saptanarak tanı konur. Egzersiz testi sonunda daha önce hazırlanmış radyofarmasötik (Tc 99m – Sestamibi) damar içinden hastaya verilir. Yaklaşık 30 dakika sonra hasta gama kamera cihazının altına yatırılarak egzersiz görüntüleri kaydedilir. 2-4 saat sonra aynı radyofarmasötikten tekrar verilerek, 30 dakika bekletildikten sonra bu kez istirahat görüntüleri kaydedilir. Miyokart kanlanmasının egzersiz sonundaki ve istirahatteki görüntüleri bir bilgisayar aracılığı işlendikten sonra karşılaştırılır. Nükleer tıp uzmanı tarafından bu görüntüler yorumlanır ve sonuç bir rapor olarak hastaya verilir.  

– Egzersiz Odası
 

-Çekim Odası Gara Kamera

FARMAKOLOJİK MİYOKARD PERFÜZYON SİNTİGRAFİSİ: DİPİRİDAMOL : Egzersiz yapamayan hastalara testi isteyen hekimin uygun görmesiyle kan akımını artırma amacıyla hekim kontrolünde damar içi dipiridamol verilir. Görüntülerin kaydı egzersiz sonrasında olduğu gibidir. Dipiridamol ile farmakolojik stres kararsız anginada, miyokart infarktüsünün ilk günlerinde, kritik aort darlığı ve hipertrofik kardiyomiyopatide, bronkospazmı uyarabileceği için bronşiyal astımda yapılmaz. DOBUTAMİN : Egzersiz yapamayan ve dipiridamol uygulanması da sakıncalı olan hastalarda inotropik ve kronotropik etkileri olan dobutamin, miyokart iskemisini ortaya çıkarmak amacıyla doktor kontrolünde damar yolu ile verilir. Test yukarıda anlatıldığı şekilde yapılır.

  

-Sıcak Oda Radyofarmasötik Hazırlanırken
 

-Çekim Odası

-Çalışma Arkdaşlarımız

RADYASYON KORUNMASI

Radyoaktif maddelerin insan sağlığı ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri bilinmektedir. Enstitü bünyesinde radyasyon güvenliği komitesi kurulmuş ve radyasyon güvenliği tüzüğü harılanmıştır. Bu çerçevede hasta, hastane personeli, doktor, hemşire ve teknisyenler radyasyondan korunma konusunda eğitilmiştir. Çalışma esnasında hasta ve personelin radyasyon güvenliğini sağlamak için emniyet tedbirleri alınmıştır. Ayrıca çevrenin radyasyondan korunması içinde Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Güvenliği Tüzüğü çerçevesinde gerekli önlemleri alınmıştır. Ayrıca test yapılacak hastalara bu test hakkında aşağıda verilen Ek:1 ve Ek:2 bilgilendirme ve onay formları hazırlanmış test öncesi ve sonrası neler yapması gerektiği yazılı olarak verilmiştir.

Ek:1 İ.Ü.Kardiyoloji Enstitüsü Egzersiz Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi Bilgilendirme Formu İskemik kalp hastalığının tanısı veya bilinen hastalığın durumunun değerlendirilmesi için yapılması planlanan miyokart perfüzyon sintigrafisi sırasında size toplam yarı ömrü 6 saat olan 30 mCi Tc 99m radyoaktif maddesi enjekte edilecektir. Bu maddenin % 95’i 24 saat içinde biyolojik yarı ömründen dolayı dışkı ve idrarla, bir kısmı da tükürük ve ter gibi vücut sıvılarıyla vücudunuzdan atılacaktır. Uygulama sonrası diğer insanların radyasyondan az da olsa etkilenmesini önlemek için aşağıdaki yazılı kurallara uymanız gerekmektedir.. Test sırasında size egzersiz testi uygulanacaktır. Egzersiz testi güvenli bir test olmakla birlikte çok ender olarak istenmeyen etkiler görülebilmektedir. Bunlardan en sık rastlananı test sonunda tansiyon düşmesidir. Dinlenmekle birkaç dakika içinde düzelecektir. Egzersiz sırasında güğüs ağrısı da olabilir. Egzersize bağlı miyokard infarktüsü çok ender görülen bir komplikasyondur. Laboratuvarımızda testler doktor kontrolünda yapılmaktadır. Ender olarak oluşabilecek her türlü istenmeyen olaya anında müdahale imkanımız vardır. Özellikle ilk 24 saatte dikkat edilmesi gereken hususlar :
* Diğer insanların radyasyonla ışınlanması sizin yanınızda ne kadar süre kaldıklarına bağlıdır. Bu nedenle diğer insanlarla uzun süre bir arada bulunmaktan kaçının.
* Bebekler ve 10 yaşından küçük çocuklarla yakın temasta bulunmayın.
* Eğer emziriyorsanız süt vermeyi kesin.
* Hamile kadınların yanında bulunmayın.
* Radyasyon artan uzaklıkla azalacağından çevrenizdeki kişilerle aranızda mümkün olduğunca çok mesafe bırakın.
* Temizlik kurallarına uyulması radyoaktif maddelerin başka eşya ve kişilere bulaşma olasılığını azaltır. Tuvaletleri kulladığınızda temizlik kurallarına uyun. tuvaleti bol su ile yıkayın.
Doktor tarafından yukarıdaki bilgiler okundu. Anlamadığım konularda sorularıma cevap aldım.Testin yapılmasını onaylıyorum.

Ek:2 İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü NÜKLEER KARDİYOLOJİ LABORATUVARI Randevulu Hasta Bilgilendirme Formu

Hasta Adı Soyadı :

Randevu Gün–Saati :

DİKKAT : ÇOK ÖNEMLİ. RANDEVUYA GELMEDEN ÖNCE MUTLAKA OKUYUNUZ

Randevuya gelemeyecekseniz en az 2 gün önceden 0212- 459 20 00 / 29111 Telefon numarasına bildirin Yapılacak olan miyokard perfüzyon sintigrafisi sırasında egzersiz testi de uygulanacaktır. Egzersiz testi öncesi aşağıda yazılı bazı ilaçların kesilmesi gerekecektir.
Beloc, Lopresor, Tensinor, Dilatrend, Concor ve eşdeğerleri iki gün önce; Adalat, Norvasc, Diltizem, İsoptin, Monodur, Monoket, Monolong ve eşdeğerleri 24 saat önce kesilecektir. İsoket, İsordil, Drisentin, Nitrogliserin, Trombostaz gibi ilaçların da test günü alınmaması gerekmektedir. İlaçlarınızı kesmenizin sakıncalı olup olmadığını doktorunuza danışınız. Diğer ilaçlarınıza devam ediniz.
Test günü sigara içilmemeli ve testten 3 saat önce hafif bir kahvaltı veya öğle yemeği yenmelidir.
Düzgün EKG kaydı alınabilmesi için erkek hastaların göğüs kıllarını tıraş etmeleri gerekmektedir. Kadın hastaların da sütyen giymesi daha iyi EKG kaydı sağlayacaktır.
Hamile kişilere bu testin yapılması zararlıdır
İşlem süresi uzundur. Rahat bir kıyafetle gelinmesi uygun olur.
Yanınızda hamile bayan veya çocuk getirmeyin.
Yanınızda 2 adet küçük süt ve 2 adet küçük çikolata getiriniz.
Egzersiz testi yerine Dipiridamol testi istenmişse test öncesi 24 saat çay ve kahve içmeyin.
Test günü sigara içilmemesi, işlemden 3 saat öncesi hafif bir kahvaltı yapılması gerekir.