Kalite Yönetim Sistemi
MİSYON
İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü’nün misyonu, kalp ve damar hastalıkları konusunda evrensel bilime katkıda bulunacak özgün araştırmalar yapmak, güncel yöntemleri etkin bir şekilde kullanarak, sağlık hizmetinde öncü olmak ve alanında yetkin uzmanlar yetiştirmektir.

DEĞERLER
– İnsan haklarına saygılı
– Etik değerlere mutlak uyumlu
– Bilimsel yönden güvenilir
– Özgür araştırma ortamına sahip
– Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf yönetim anlayışlı
– Çevreye saygılı

VİZYON
Türk Kardiyolojisini ulusal ve uluslararası arenada üst düzeyde, sürekli temsil etmek, lider ve öncü olacak uzmanlar yetiştirmek, sağlık hizmeti kalitesini ve kantitesini arttırmaktır.
Olay Bildirim Formu İçin 
Tıklayınız


PROSEDÜR

Dosya adı

TALİMATLAR

FORMLAR

Hasta yakını eğitim formu

LİSTE

ÇİZELGE

Online İşlemlerEtkinlikler

PROSEDÜR
Dosya adı

TALİMATLAR

FORMLAR


Formun ismi

LİSTE

ÇİZELGE