Öğretim Üyeleri Sekreterlikleri

 

Enstitü Santral

: 0212 459 20 00

Kardiyoloji Öğretim Üyeleri Sekreterlik 

: 29153

Cerrahi Öğretim Üyeleri Sekreterlik 

: 29453

Yatan Hasta Giriş-Çıkış-Rapor Sekreterlik

: 29302

Ayaktan Hasta Genel Rapor Sekreterlik

: 29416

Hastane Müdürü-Hasta Hakları Sekreterlik

: 29301